PROJEKTER TEGNESTUEN  
- AT FORLØSE STEDETS SÆREGNE POTENTIALE