Våler Kirke Projektets bærende ide er kirken som transformation mellem det horisontale landskab og det vertikale himmelrum. Forbindelsen mellem menighed og Gud indfanget i spiralens opadskruende bevægelse.
År: 2012
Status: Konkurrenceforslag
Størrelse: 825 m2
Bygherre: Våler kommune
Ingeniør: Buro Happold og JGJ
Entreprenør: