Pritzels Fabrik Om- og tilbygning af bevaringsværdig fabriksbygning ved Mølleåen til kontorer og café.
Den historiske bygning med primitive, rodede tilbygninger stod i en meget nedslidt forfatning. De eksisterende tilbygninger er fjernet for herved at blotlægge og revitalisere den oprindelige, majestætiske murstensbygning. Moderne, transparente og fint detaljerede tilbygninger interagerer med og fremhæver den historiske bygningskrop.
År: 2012
Status: Opført
Størrelse: 862 m2
Bygherre: Havnens Entreprise
Ingeniør: Wessberg A/S
Entreprenør: MTHøjgaard