Villa ved Furesøen Villa med fantastisk sydvendt udsigt over Furesøen. Husets centrale fællesrum udfoldes som en landskabelig passage mellem land og sø flankeret af en børne- og forældrefløj. Den centrale reolvæg/trappe forbinder villaens boligarealer med det nedre niveau som bl.a. rummer wellness, fitness og biograf samt den private bilsamling, der inddrages aktivt i rummet.
År: 2015
Status: under udarbejdelse
Størrelse: 350 m2 +carport og kælder
Bygherre:
Ingeniør:
Entreprenør: