Klithuset Familien er ivrige surf og friluftsmennesker og ønskede et hus i tæt kontakt med landskabet .
Villaen i Klitmøller føjer sig naturligt ind i det eksisterende klitlandskab og åbner sig mod udsigten og solen. Bygningens samspil med klitterne skaber sol og lækroge mod den fremherskende vestenvind. Bygningen planlægges opført med bæredygtige og energibesparende løsninger.
Huset referencer til bunkersarkitekturen langs den jyske vestkyst.
År: 2015
Status: Igangværende
Størrelse: 170 m2 + garage
Bygherre:
Ingeniør:
Entreprenør: