Dansehallerne Carlsberg Transformation af det gamle fredede Kedelhus til nyt dynamisk dansehus for Dansehallerne.
Den store åbne hal søges bevaret i videst muligt omfang. Det centralt placerede "skrin" rummer publikumssale, scenetårn og dansetorv på toppen. Det store atrium giver Dansehallerne mulighed for alternative forestillinger og fleksibel udnyttelse af publikumssalene.
Omkring skrinet findes bl.a. back stage, prøvescener, kunstnerlounge og administration


Udarbejdet i samarbejde med Langvad Arkitekter
År: -2016
Status: Igangværende
Størrelse: ca. 4500 m²
Bygherre: Dansehallerne
Ingeniør:
Entreprenør: